Hakkımızda

Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek. Üyelerin birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmek, mesleki birikim ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak. Üyelerin mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını temin etmek için gerekli çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili eğitim vermek ve sektörü bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak. Üyelerinin haklarını korumak ve gerekli kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek. Dernek, yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, sosyal alanda, çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Faaliyetlerinde kamu yararına olma önceliği vardır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, Anayasa’mızda tarifini bulan Cumhuriyetimizin çağdaş, Atatürkçü, laik ve demokratik temel ilkeleri doğrultusunda ve bilimsel düşünce sistemi esasları dahilin de kamuoyuna görüş bildirir. Dernek üyeleri ve yakınlıkları arasında sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal, eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile uygulanmasına destek olmak.Üyeler arasında, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygıyı etkinleştirici ve güçlendirici
faaliyetlerde bulunmak, ÖMŞD’ın etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak.ÖMŞD ın içte ve dışta etkililiğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaca uygun olarak diğer dernek ve kuruluşlarla ile ortak projeler geliştirmek. İstihdamı geliştirecek yönde iş yaratmak üyelerine nitelikli işler bulmak,ve bu dogrultuda hareket etmek en temel prensibimizdir.